Portret z głębią

Jak dokładny, precyzyjny powinien być portret idealnego klienta?

A jeżeli po ponownym obejrzeniu, nakreślony portret tak naprawdę okazuję się szkicem? Bo zawiera tylko kilka podstawowych i ogólnych informacji. Wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód …
I nie dających szans na zrozumienie potrzeb czy motywacji klienta.
No cóż. To trzeba poświęcić jeszcze trochę czasu. I zidentyfikować to, co pozwoli nadać mu indywidualności. Bo przygotowanie oferty na podstawie ogólnego szkicu nadal będzie adresowane „do szerokiego grona odbiorców”.

Bez zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb, motywacji trudno będzie przygotować przekaz który go zainteresuje.
Trzeba szukać odpowiedzi na różne pytania, które pozwolą na lepsze jego poznanie. Chociażby takie jak:

  • Do czego dąży, co chce osiągnąć?
  • Jakie ma obawy, problemy? Czego się obawia.
  • Jakie ma bariery? Co mu przeszkadza, powstrzymuje.
  • Co może mu pomóc w realizacji zamierzeń, w ominięciu przeszkód?

Im więcej wiesz, identyfikujesz w postaci twojego klienta, tym łatwiej będzie ci przygotować specjalnie dla niego ofertę i przedstawić korzyści.
Im dokładniej stworzysz portret swojego idealnego klienta tym lepiej możesz dostosować przekaz do jego osobowości, potrzeb.

Czy wystarczy tworzyć portret jednego idealnego klienta?

Scroll to Top